งานที่2

ให้เขียนงานองค์ประกอบศิลป์โดยใช้จุด

ความหมายของจุด

จุด (Dot)
                คือองค์ประกอบที่เล็กที่สุดที่นำมาสร้างสรรค์งานศิลปะ จุดเป็นสิ่งที่บอก ตำแหน่งและ   ทิศทางการนำจุดมาใช้ในงานศิลปะ เช่น การนำจุดมาเรียงต่อกัน จะเป็นเส้น หรือการนำจุด        มารวมกันจะเกิดน้ำหนัก เป็นต้น
                จุดใช้ทำอะไรได้ในงานศิลป์   
                จุดใช้ในการสร้างงานศิลปะได้ เช่น ใช้ในการวาดภาพ   การออกแบบ การปั้น ฯลฯ   เราสามารถนำจุดไปสร้างเป็นพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ให้มีลักษณะเหมือนจริง หรือสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นจุดสนใจของภาพ หรือใช้จุดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ มีลักษณะแปลกใหม่ไม่เบื่อหน่ายในการมอง เราสามารถสอดแทรกสีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นก็ได้   การใช้จุดถี่มากๆ เป็นการเพิ่มน้ำหนักของภาพ ภาพจะสวยงามสะดุดตา น่ามองลักษณะภาพที่สร้างโดยการใช้จุด จะเป็นภาพที่มองแล้วมีความอ่อนหวานสวยงาม น่ามอง
จาก เนื้อหาจง สร้างงานจากจุด
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s